Menopoz sonrası kadınlarda Endometriozis ve "Görüntüleme"

Menopoz sonrası kadınlarda Endometriozis ve "Görüntüleme"

Postmenopozal Hastalarda Endometriozis Görüntüleme

Anahtar Noktalar

Arka plan

Premenopozal (menopoz öncesi) kadınlara sıklıkla belirgin semptomların başlaması nedeniyle endometriozis tanısı konulabilirken, diğer kadınlarda menopoz sonrası endometriozis gelişebilir ya da teşhisi konulabilir.

Bu kadınların görüntüleme yorumu, gizli kanser gibi, diğer antitelerin farklılığının araştırılması gerektiği için önemlidir.

Özellikler

Manyetik rezonansta (MR) endometriozisin derin pelvik yapılar, yumurtalıklar veya yüzeysel peritoneal yüzeyde tutulumu olduğunu gösterebilecek birçok önemli görüntüleme bulgusu vardır.

Bu bulgular aşağıdaki makalede sunulmaktadır.

Ne Yapıldı?

Menopoz sonrası kadınlarla yapılan görüntüleme yorumlanmasına dair vaka bazlı bir makale, endometriozis olduğundan şüphelenilen kadınlarda değerlendirilmesi gereken, endometriozis düşündürücü bulgularını vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

Sonuçlar

MR, endometriozisi klinik bulgular açısından taklit edebilecek diğer patolojilerden ayırmak için yararlı bir araçtır. Ayrıca derin yerleşimli endometriozis veya gizli malignite olduğundan şüphelenilen hastalarda ameliyat öncesi çalışma için kullanılır.

T2W görüntülerde endometriomalar (çikolata kistleri), kist içerisindeki değişken kan miktarından dolayı değişken görünümlere sahiptir.

Yüzeysel endometriozis olgularında, MR’nin endometriomaların değerlendirilmesinden daha az faydalı olduğu gösterilmiştir.

Malignite şüphesi derecesine bağlı olarak hastalar sürekli yakın takip açısından kişiselleştirilmiş aralıklarla takip edilmelidir.

Özet

Postmenopozal endometriozis, endometriozisli genç hastalara benzer şekilde ortaya çıkabilen daha az tanınan bir klinik durumdur. Radyologlar, bu hastaların tanısında endometriozisi diğer olası tanılardan ayırmak için hangi görüntüleme çalışmasının kullanılması gerektiğini önerdikleri için önemli bir role sahiptir.

 

Mayo Clinic’te Radyoloji ve Obstetrik ve Jinekoloji bölümünden yazarlar “Journal of Abdominal Radiology” adlı dergide postmenopozal kadınların endometriozis tanısını nasıl aldığını aydınlatma amacıyla yakın zamanda, kadınlarda “Endometriozis: Postmenopozal kadın: klinik sunum, görüntüleme özellikleri ve yönetimi” başlıklı bir makale yayınladılar. Bu dönemde endometriozis tanısı için önemli bir risk faktörü, klinik olarak sessiz olan veya postmenopozal dönemde geç zamana kadar tanı konmamış bir endometriozis öyküsüdür. Alternatif olarak, bu hastalara başka bir nedenden dolayı görüntüleme veya ameliyat sırasında endometriozis teşhisi konulmuş olabilir.

Pelvik endometriozisin tipik MR görünümü, endometriotik lezyonların özelliklerine bağlı olarak değişir. Endometriomalar genellikle soliterdir ve T1W görüntülerde homojen ve hiperintensens olarak karakterizedir. T2W görüntülerde endometriomalar kist içerisindeki değişken kan miktarından dolayı değişken bir görünüme sahiptir. Kalın, T2 hipointens kapsül veya T2 “karanlık nokta” varlığı, hemorajik over kistine karşı kronik bir endometrioma göstergesi olabilir. Yüzeysel endometriozis durumunda, MR’nin endometriomaların değerlendirilmesinde daha az faydalı olduğu gösterilmiştir. Küçük boyutlarından ötürü, peritoneal lezyonların çoğu kanamadıkları sürece tanınması kolay değildir. Bu durumlarda, T1 hiperintensitesi görülebilir. Derinlemesine sızan endometriozis için katı nodüller, plak benzeri kalınlaşma ya da orta seviye T1 sinyal yoğunluğu ve düşük T2 sinyal yoğunluğu ile stellat yumuşak doku görülebilir.

Derin infiltran endometriozis hastalarında cul-de-sac ve barsak tutulumunun beraber görünümü nedeniyle, hastalığın derecesini tanımlamak ve garanti edilebilecek cerrahi müdahaleyi yönlendirmek için endometriozis varlığı MR ile değerlendirilmelidir. Endometriomalı kadınlarda yumurtalık kanseri riskinin artması nedeniyle, menopoz sonrası dönemde endometriozis olduğundan şüphelenilen hastalar malignite açısından değerlendirilmelidir. Şüphe derecesine ve sürekli yakın takip süresinin sonucuna bağlı olarak bu hastaların bireyselleştirilmiş aralıklarla takip edilmesi önemlidir.

Endometriozis, çok heterojen bir klinik tabloya sahip karmaşık bir hastalıktır. Bu nedenle premenopozal ve postmenopozal kadınların tarama, değerlendirme veya müdahale sonrası amaçlarla ilgili görüntülerin nasıl ve ne zaman olması gerektiğini görmek için çabalar sürmektedir.

  • Kaynak Site: endonews.com
  • Çeviren: Dr. Miray Nilüfer Cimşit

Bu site Endometriozis ve Adenomyozis Derneği tarafından ülkemizde hastaların bilgilenmesini için hazırlanmış bir kaynak site bulunmadığı dikkate alınarak, halkımızın endometriozis konusunda bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

http://www.endometriozisdernegi.org

Sosyal Kanallarımız