Endometriozisli Kadınlar Tıp Mesleği Hakkında Ne Düşünüyor?

Endometriozisli Kadınlar Tıp Mesleği Hakkında Ne Düşünüyor?

Çalışma, endometriozisli kadınlar arasında tıp mesleğinin olumsuz algılanması ile ilişkili faktörleri açıklamaktadır.

British Columbia’daki araştırmacılar tarafından yapılan ve “Journal of Obstetrics and Gynaecology” adlı dergide yayınlanan çalışmaya göre; cerrahi tedavinin başarısızlığı, acil servis kullanımı ve tamamlayıcı sağlık hizmetlerine erişim, endometriozisli kadınlarda tıp mesleğinin olumsuz algılanması ile ilişkili faktörlerdir.

Hastaların algısını etkileyen bu tür faktörleri belirlemek önemlidir, çünkü bunları bilmek bu algıyı şekillendirmenin yollarını geliştirmeye yardımcı olabilir.

Paul J. Yong liderliğindeki araştırmacılar, Aralık 2013 ile Haziran 2017 arasında prospektif bir veri kaydı kullandılar. Kadınların tıp mesleğine ilişkin izlenimleri Endometriozis Sağlık Profili-30 (EHP-30) adlı bir ankete verdikleri cevaplar kullanılarak değerlendirildi. Sadece cerrahi ve histolojik olarak endometriozis tanısı almış kadınların cevapları dikkate alındı. Cevaplar üç gruba ayrıldı. Birinci grupta tıp mesleği ile ilgili olumsuz izlenimler yoktu, ikinci ve üçüncü gruplarda sırasıyla 1 ile 8 arasında ve 9 ile 16 arasında negatif gösterim vardı.

İstatistiksel analizler kullanılarak araştırmacılar, tıp mesleği hakkında olumsuz izlenimlerin, semptomlara yardımcı olamamış geçirilmiş cerrahi operasyonlar, son üç ay içinde acil servise yapılan başvuru ve daha önce tamamlayıcı bir sağlık hizmeti sağlayıcısına yapılan ziyaretler ile ilişkili olduğu sonucuna vardı.

  • Kaynak Site: endonews.com
  • Çeviren: Dr. Tuğba Buket ÇALIŞKAN

Bu site Endometriozis ve Adenomyozis Derneği tarafından ülkemizde hastaların bilgilenmesini için hazırlanmış bir kaynak site bulunmadığı dikkate alınarak, halkımızın endometriozis konusunda bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

http://www.endometriozisdernegi.org

Sosyal Kanallarımız